DINrail Powerline

devolo Magic 2 LAN DINrail

  • Via elnätet blir varje uttag ett potentiellt nätverksuttag med upp till 2400 Mbit/s.
  • Optimerar Powerline-potentialen tack vare automatisk fasanslutning inklusive tre fas.
  • Optimal och diskret inmatning av internetsignalen direkt vid källan.
     

dLAN pro 1200 DINrail

  • 1200 Mbps Powerline-teknik med MIMO-överföring (även på PE) och Gigabit Ethernet-port
  • Maximerad Powerline-nätverksprestanda med hjälp av integrerad faskoppling och patenterade signalkopplingsprocesser
  • Upp till 400 meters räckvidd över de elektriska ledningarna i byggnaden