Pressmeddelanden

Mässa / 27.09.2013

devolo presenterar det första G3-PLC-modemet i DINRail-format på European Utility Week 2013

devolo

På European Utility Week 2013 presenterar devolo det första G3-PLC-modemet i DINRail-format. Modemet ger en stabil, säker och kostnadseffektiv överföring av data mellan hemmet och punkter i smartnätet. Produktens utveckling har följts av fältprov som visat att PLC-tekniken har nått upp till 500 kHz i ett frekvensband.

devolo på European Utility Week 2013, i samarbete med G3-PLC Alliance

Powerline-specialisten devolo presenterar sin innovativa kommunikationslösning för åtkomstområdet på European Utility Week 2013, i samarbete med G3-PLC Alliance. Mellan den 15 och 17 oktober kommer RAI-mässan i Amsterdam vara mötesplatsen för smartnätskommunikation i det smarta hemmet.

Det första G3-PLC-modemet i DINRail-format för PLC-Access

Devolos närvaro under mässan kommer att vara fokuserad på G3-PLC-modemet. Då modemet är kompatibelt med DINRail kommer det kunna integreras mellan switchboxar. Detta säkerställer att kommunikationskrav möts, samtidigt som det gör det möjligt att installera modemet i hemmet på ett kostnadseffektivt sätt. Prototypen som kommer att presenteras på European Utility Week är tekniskt likvärdig det G3-PLC-modem som använts i tester. Produkten beräknas vara tillgänglig för försäljning nästa år.

devolo 500 kHz PLC-Access - testat under riktiga förhållanden: fullbordandet av ett grundligt G3-PLC-fältprov

G3-PLC-modemets utveckling har följts av grundliga fältprov på Powerline-kommunikationen i åtkomstområdet. Testerna granskade prestandan i PLC-tekniken och anslutningen till EMC-villkoren i ett typiskt och verkligt klustersegment med imponerade resultat. devolos Powerline-teknik i frekvensbanden mellan 150-500 kHz är den ideala kommunikationsinfrastrukturen för realtidsapplikationer i ett smartnät som stödjer Internet Protocol (IP). Samtidigt erbjuds tillräckligt med kapacitet för att klara av framtidens applikationer.
Till skillnad från Cenelec A (9-95 kHz), erbjuder G3-PLC-tekniken (med 150-500 kHz) betydligt högre datahastigheter men med samma energitillgång och nättäckning. Tekniken har standardiserats av G3-PLC-Alliance och har även accepterats som ITU-standard. devololösningen för smarta energinät är nu redo för marknaden - mer information om fältproven finns på http://www.dLANsolutions.de.
Besök devolo på G3 PLC Alliance-montern på European Utility Week 2013 mellan den 15 och 17 oktober (Hall 1, monter C56). För ett personligt möte, kontakta Walter Krott: Walter.Krott@devolo.de.