Användarvillkor

 

Innehåll och tillgänglighet för denna webbplats

 

Innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga noggrannhet. devolo AG tar dock inget ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Bidrag från tredje part återger åsikter som tillhör respektive upphovsman.
Tillhandahållaren bemödar sig om att tillhandahålla tjänsten utan avbrott så långt det är möjligt. Avbrott kan dock inte helt uteslutas. Tillhandahållaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller upphöra med sitt erbjudande.

 

Upphovsrätt

 

Innehåll och texter på denna webbplats är skyddade enligt upphovsrättslagen. All användning som inte tillåts av den tyska upphovsrättslagen kräver föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman. Detta gäller särskilt för mångfaldigande, bearbetning, översättning, datalagring, behandling och återgivning av innehåll i databaser eller andra elektroniska media och system. Det ska framgå om innehåll och bidrag kommer från tredje part. Otillåten kopiering eller återgivning av enskilt innehåll eller kompletta sidor är förbjudet och straffbart.
Länkar till devolo AG webbplatser är alltid välkomna och kräver inget medgivande från devolo AG. Framställning av denna webbplats i externa ramar får endast ske med tillåtelse.

 

Ansvarsfriskrivning

 

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part (”externa länkar”). För dessa webbplatser vilar ansvaret hos respektive webbplatsansvarig. Tillhandahållaren har vid skapandet av de externa länkarna kontrollerat om innehållet på de länkade sidorna innehåller lagstridigt innehåll. Vid tidpunkten förelåg inga lagstridigheter. devolo AG har inget inflytande över den aktuella och framtida framställningen eller över innehållet på de länkade sidorna. Det är orimligt att devolo AG utan tecken på lagstridigheter ständigt ska kontrollera dessa externa länkar. Vid kännedom om lagstridigheter tas dock sådana externa länkar bort omedelbart.

 

Juridisk giltighet

 

Om enskilda bestämmelser i detta avtal skulle vara helt eller delvis overksamma eller ogenomförbara eller om de senare förlorar sin juridiska verkan så ska övriga bestämmelsers verkan inte beröras. Istället för den overksamma eller ogenomförbara punkten ska en verksam och genomförbar reglering träda i kraft vars verkan kommer närmast den ekonomiska målsättningen som avtalsparterna avsåg med den overksamma eller ogenomförbara bestämmelsen. Ovanstående bestämmelser gäller i de fall avtalet har luckor.