Integritetspolicy

Version: 11.03.2021

 

Download Integritetspolicy (PDF)

Download Integritetspolicy (Word)

 

devolo AG tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi vill att du ska veta vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna om behandling av personuppgifter följs såväl av oss som av externa tjänsteleverantörer.

Till följd av vidareutvecklingen av vår webbplats och implementering av ny teknik för att förbättra vår service kan vår integritetspolicy ändras. Därför rekommenderar vi att du läser igenom vår integritetspolicy igen.

 


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan användas för att ta reda på personliga förhållanden om dig. Information som inte kan hänföras (eller endast med oproportionell ansträngning) till dig som person, t.ex. genom anonymisering är inte personuppgifter.

 

Använder devolo AG cookies?

devolo AG använder tre olika sorters cookies (små filer med konfigurationsinformation). Den första varianten är till för upprätthållandet av datasessionen vid växling mellan sidor, den andra är till för integritetsskydd av datasessionen och den tredje är till för igenkänning vid återbesök. De båda första varianterna sparas inte utan raderas efter max 120 minuter för inloggade besökare och efter max 20 minuter för icke-inloggade, eller när webbläsaren stängs. Den tredje varianten behålls i 2 år och förnyas efter varje besök. Utvalda partner kan eventuellt använda anonymiserande cookies som inte kan användas för att identifiera den enskilda besökaren. Det är möjligt att utnyttja våra erbjudanden utan cookies. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies automatiskt. Du kan ändra inställningarna så att cookies inte sparas eller ställa in webbläsaren så att du varnas innan cookies sparas. Vi vill uttryckligen påpeka att det är möjligt att det inte går att utnyttja vår webbplats fullt ut om du inte godkänner användning av funktionsrelaterade cookies.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

En del av vårt utbud online kan du ta del av utan att avslöja din identitet. All insamling av personuppgifter sker endast för de syften som anges här och endast i den omfattning som är nödvändigt för att uppnå dessa syften.

 1. När du besöker vår webbplats: när du hämtar den önskade informationen sparas vissa data på våra servrar i säkerhets- och servicesyfte. Dessa data kan potentiellt användas för att identifiera dig (t.ex. IP-adress, datum, klockslag och besökta sidor). Dessa data raderas så fort de inte längre behövs.
 2. När du deltar i en tävling som devolo anordnar: namn (titel, förnamn, efternamn), födelsedatum, adress (postadress, nr, postnummer, ort, land), språk, telefonnummer, faxnummer, webbplats.
 3. När du anmäler dig till vårt e-postnyhetsbrev: När du anmäler dig till vårt e-postnyhetsbrev sparar vi de uppgifter du anger, till exempel namn (titel, förnamn, efternamn) och e-postadress.
 4. När du registrerar dina Home Control-produkter och din devolo Live Cam på webbplatsen www.mydevolo.de eller www.mydevolo.com: din e-postadress (devolo ID), lösenord, namn (titel, förnamn och efternamn), födelsedatum och språk. När du har angett dessa uppgifter får du en bekräftelse via e-post. E-postmeddelandet innehåller också en aktiveringslänk. För att kunna använda ytterligare funktioner (t.ex. väderinformation) kan du ange din adress (postadress, gata, husnummer, postnummer, ort och land) och önskad tidszon under punkten ”Adresser” och ditt telefonnummer under punkten ”Telefonnummer”.
 5. När du registrerar dig på webbplatsen www.devolo-cc.de eller devolo-cc.de (eller webbplatsen i något annat land: *.com, *.ch, *.fr, *.at) för att kunna hantera dina devolo Professional-produkter via devolo Control Center: e-postadress, lösenord, födelsedatum och land för att kunna skapa ett användarkonto, samt frivilliga uppgifter som titel, förnamn, efternamn och språk. När du registrerar verksamhetsplats måste du även ange: beteckning, företag, postadress, husnummer, postnummer, ort och land.
 6. När du beställer en e-bok eller ett faktablad från oss ber vi dig att ange följande personuppgifter som vi sedan sparar: namn (förnamn, efternamn), e-postadress, jobbtitel, företag och bransch samt land. Du får sedan ett e-postmeddelande med en länk till det dokument som du har beställt. I och med beställningen av e-böcker eller faktablad godkänner du också att devolo skickar ytterligare e-postmeddelanden med information och erbjudanden.

Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter. Utan dem kan vi dock inte, eller enbart i begränsad omfattning, erbjuda den önskade tjänsten.

 

För vad använder devolo AG mina uppgifter?

Vi sparar och använder dina personuppgifter enbart för att kunna tillhandahålla de tjänster du har valt. Informationen används i pseudonymiserad form för analysändamål för att vi ska kunna planera och optimera produkt- och reklamerbjudanden på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att göra en statistisk analys av och vid behov spara pseudonymiserade eller anonymiserade poster av systemsäkerhetsskäl (till exempel för att förhindra missbruk), för att förbättra webbplatsen och för statistikändamål. I övrigt bearbetas och används dina uppgifter endast för andra ändamål om du uttryckligen har gett ditt medgivande, till exempel inom ramen för tävlingar eller deltagande i devolo AG:s bonus- och partnerprogram. Fördjupad information om bearbetning, användning och överföring av dina uppgifter hittar du i nästa avsnitt.

 

Bearbetning, användning och överföring av personuppgifter

För att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund krävs det i vissa fall att vi lämnar vidare dina personuppgifter till utvalda externa leverantörer. All användning av personuppgifter sker endast för de syften som anges här och endast i den omfattning som är nödvändigt för att uppnå dessa syften. Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part såvida det inte sker inom ramen för avtalet eller om du uttryckligen har lämnat din tillåtelse.

 1. När du deltar i en devolo-tävling använder vi dina uppgifter för att hantera ditt tävlingsbidrag, för att meddela om du har vunnit och för att skicka vinsten till dig.
 2. När du anmäler dig till vårt e-postnyhetsbrev sparar vi de uppgifter du anger för att kunna skicka dig det återkommande nyhetsbrevet
 3. Vid användning av dLAN-hotspot skickar vi vidare dina användaruppgifter och den platsinformation som du har angivit för dLAN-hotspoten till hotsplots GmbH, Rotherstraße 22, 10245 Berlin, Tyskland, för att kunna upprätta ett avtal med hotsplots GmbH. Mer information hittar du i de allmänna villkoren AGB dLAN-Hotspot-Betrieb hos hotsplots GmbH.
 4. I och med beställningen av e-böcker eller faktablad godkänner du också att devolo skickar ytterligare e-postmeddelanden med information och erbjudanden.

I enlighet med den tyska lagen om behandling av personuppgifter (Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG) begränsar vi alltid förmedlingen av uppgifter till ett minimum. Överlämning av personuppgifter till statliga myndigheter och andra behöriga instanser sker endast inom ramen för tvingande nationell lagstiftning eller om överlämningen krävs till följd av angrepp på vår nätinfrastruktur som medför rättsliga åtgärder och åtal.

 

Säkerhetsåtgärder för skydd av data som vi sparar

I den utsträckning vi samlar in data sparas dina data på specialskyddade servrar i Tyskland. Åtkomst till dessa data har endast specialbehöriga personer som är anförtrodda med tekniska, kommersiella eller redaktionella uppdrag. För att förhindra förlust eller missbruk av data som sparas hos devolo AG vidtar vi omfattande säkerhetsåtgärder som kontrolleras regelbundet och anpassas efter den tekniska utvecklingen. Vi påpekar dock att på grund av internets struktur är det möjligt att ovan nämnda regler om behandling av personuppgifter och säkerhetsåtgärder inte efterlevs av andra personer eller institutioner utanför vårt ansvarsområde. Speciellt okrypterade data kan läsas av tredje part, även när de överförs via e-post. Vi har inget tekniskt inflytande över detta. Det är användarens ansvar att skydda data som han/hon tillhandahåller mot missbruk genom kryptering eller liknande. Våra online-erbjudanden innehåller länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över att deras driftansvariga efterlever bestämmelserna om behandling av personuppgifter.

 

Din rätt till information, ersättning, spärrning och radering

Enligt den tyska lagen om behandling av personuppgifter har du rätt till information och ersättning, spärr och radering av dina personuppgifter. I de fall en radering motsägs av lagstadgade, avtalsmässiga eller handels- eller skatterättsliga lagringstider kan dina data endast spärras istället för att raderas.

 

Återkallande av medgivande

Nedanstående är exempel på medgivanden du uttryckligen kan ha givit. Vi vill upplysa om att du när som helst kan bestämma dig för att inte längre ge dessa medgivanden. Om du vill ta tillbaka ett medgivande beträffande lagring och bearbetning av personuppgifter går du till väga på något följande vis, beroende på situation:

 1. Avanmälan från devolos e-postnyhetsbrev: du kan när som helst meddela oss att du inte vill ha nyhetsbrev via e-post längre. Avbryt prenumerationen genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.
 2. Radera ditt kundkonto på webbplatsen www.mydevolo.de eller www.mydevolo.com: skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress du använde vid registreringen till support@devolo.de.
 3. Radera ditt kundkonto på webbplatsen www.devolo-cc.de eller devolo-cc.de (eller tillägget för ditt land: *.com, *.ch, *.fr, *.at): skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress du använde vid registreringen till support@devolo.de.
 4. Vill du att de personuppgifter du uppgivit vid beställning av e-bok eller faktablad ska raderas? Skicka ett e-postmeddelande med ditt efternamn, förnamn och e-postadress till support@devolo.de.

Medgivandet för uppdragsprocessen lyder: ”Jag har läst och samtycker till de allmänna villkoren och bestämmelserna om behandling av personuppgifter.” Medgivandet för e-postreklam via nyhetsbrev lyder: ”Ja, jag vill anmäla mig till devolos kostnadsfria nyhetsbrev och få information om programvaruuppdateringar för min produkt, tillgång till online-seminarier, produktnyheter och exklusiva tävlingar och kampanjer. Jag kan när som helst ta tillbaka mitt medgivande.”

 

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter om behandling av personuppgifter får du gärna kontakta oss:

Personuppgiftsansvarig på devolo AG
Andreas Passmann
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen
E-post: datenschutz@devolo.de

 

Skydd av minderåriga

Personer under 18 år får inte lämna personuppgifter till oss utan målsmans medgivande. Vi frågar inte efter personuppgifter från barn eller ungdomar. Vi samlar inte in sådana data medvetet och vi vidarebefordrar inte sådana data till tredje part.

 

Google

Under besöket på webbplatsen devolo AG kan viss information (datum, klockslag, besökta sidor) sparas på servern. Dessa data är inte personliga uppgifter utan anonymiserade data. De används uteslutande för statistik.
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Google Analytics använder också cookies som gör det möjligt att analysera hur du använder våra webbsidor och onlinetjänster. Informationen om din användning av våra webbsidor och onlinetjänster som samlas in av cookies sparas på en server av Google i USA. devolo AG använder Google Analytics med tillägget ”gat._anonymizeIp()” för att de IP-adresser som överförs till Google först förkortas och bearbetas på servrar i Europa för att omöjliggöra en direkt koppling till enskilda personer. Google använder denna information för att utvärdera hur du har använt webbplatsen, för att kunna sammanställa aktivitetsrapporter för webbplatsen och för att tillhandahålla tjänster som är förbundna med webbplatsens användning. Google kan eventuellt komma att överlämna denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om Google har gett i uppdrag till en tredje part bearbeta dessa uppgifter. Oavsett vilket kommer Google aldrig att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies för Google Analytics installeras genom en inställning i webbläsaren. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla våra funktioner fullt ut. Du kan alltid förhindra vidare datainsamling och datalagring av Google Analytics med ett plugin-program för webbläsaren från Google.
Du kan också förhindra att Google Analytics samlar in information även om du inte har något plugin-program installerat på din webbläsare (t.ex. om du går in på vår webbplats med en mobil enhet (t.ex. smartphone eller surfplatta)). Genom att använda den här länken motsätter du dig att Google Analytics används i framtiden. När du aktiverar länken placerar vi en cookie i din webbläsare som talar om för oss att vi ska sluta använda Google Analytics på din enhet. Observera att du måste upprepa proceduren om du rensar alla cookies i din webbläsare.
I egenskap av AdWords-kund använder den här webbplatsen även Google Conversion Tracking, en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Det innebär att Google AdWords placerar en cookie i din dator (”konverteringscookie”) om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Cookien är endast giltig i 30 dagar och används inte för personidentifiering. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien fortfarande är aktuell, kan vi och Google se att någon har klickat på annonsen och därigenom kommit vidare till vår sida. Alla AdWords-kunder får olika cookies. Det går alltså inte att spåra cookies via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookies används för att skapa statistik för AdWords-kunder som har valt att använda konverteringsspårning. AdWords-kunderna får reda på hur många användare som har klickat på annonsen och gått vidare till en sida som försetts med konverteringsspårningstagg. De får däremot ingen information som skulle kunna användas för att identifiera användarna. Om du inte vill tillåta den här spårningen kan du förhindra att den cookie som krävs för spårningen placeras i din webbläsare, till exempel genom att i inställningarna för webbläsaren avaktivera automatisk utplacering av cookies. Du kan också avaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänen ”googleadservices.com” blockeras.
Genom att använda vårt utbud samtycker du samtidigt till bearbetning på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan av de uppgifter som Google samlar in om dig. Vi vill göra dig uppmärksam på att Google har egna riktlinjer för dataskydd som är oberoende av våra. Vi tar inget ansvar för dessa riktlinjer och tillvägagångssätt. Läs igenom Googles sekretesspolicy innan du börjar använda vår webbplats.
Du kan även förhindra att Google samlar in data från dina cookies (inkl. din IP-adress) och förhindra att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera plugin-programmet från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
devolo AG påpekar härmed att dataöverföring på internet (t.ex. med e-post) har säkerhetsluckor och inte kan skyddas till 100 % från obehörig åtkomst.
Användning av leverantörernas kontaktuppgifter - särskilt telefon-/faxnummer och e-postadresser - för reklamsyften är inte tillåten, såvida inte devolo AG redan har medgivit det skriftligt eller om det redan finns en affärskontakt. Vid överträdelser kommer devolo AG att vidta rättsliga åtgärder.